Doelstelling

Stichting De Lotusheerd heeft als doel het bevorderen van paranormale en intuïtieve bewustwording en ontwikkeling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting De Lotusheerd tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van zogenaamde paranormale avonden, het geven van cursussen en workshops en het ontwikkelen van voorlichtings- en lesmateriaal, alsmede het (doen) uitgeven van voorlichtings- en lesmateriaal en van literatuur met betrekking tot paranormale en intuïtieve bewustwording en ontwikkeling.
Alleen met jouw hulp kunnen wij er in slagen de paranormale avonden kostendekkend te maken. Hoewel wij veel aandacht besteden aan publiciteit, is de beste publiciteit mond-tot-mondreclame. Als je enthousiast bent over onze activiteiten, neem dan volgende keer je broer, nichtje of buurvrouw mee en vertel op verjaardagsfeesten en partijen over onze activiteiten! Een financiële bijdrage mag natuurlijk ook.
Graag gaan wij ook volgend seizoen verder. Dit gaat echter alleen als het financieel kan. Plannen hebben wij genoeg.  Nogmaals, zonder jouw steun kunnen wij niet.